Montessori

Här hittar du ett unikt och brett urval med Montessori-material och leksaker för båda hemmet och till förskolan. Montessoripedagogikens grundmaterial baserar på tanken om att uppmuntra inlärningen hos barn i en rolig och inspirerande miljö. Engagera ditt barn i vardagliga sysslor med hjälp av till exempel en hjälpa till pall. Eller låt barnet testa och pröva sina egna färdigheter med en mångsidig pikler triangel. Våra trägungor är designade utifrån Montessori-pedagogiken och bjuder på kreativa och utvecklande lekar. Alla dessa Montessori leksaker är tåliga och kan användas av flera barn samtidigt. Passar även perfekt i förskolan där barnen får träna samarbete, förbättra koordinationen, balans och kroppskontrollen.